តារាងសន្សំពិន្ទុសប្ដាហ៍ទី8 AK2 2022 League រដូវកាលទី2

May 30, 2022

សម្រាប់រដូវកាលទី2

ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកAK2 ក្នុងវគ្គជម្រុះដេញពិន្ទុគ្នាក្នុង Team Challenge សប្ដាហ៍ទី8 ត្រូវបានបញ្ចប់ ។

សម្រាប់សប្ដាហ៍ទី8 ដែលជាសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនៃរដូវកាលទី 2 ក៏បានស្វែងរកឃើញកំពូល Clan ទាំង13 សុទ្ធសឹងតែជា Clan ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកពិន្ទុយ៉ាងច្រើនទៅកាន់ Clan របស់ខ្លួន ។


ការប្រកួតរ AK2 2022 League ដូវកាលទី 2 ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 18 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី 19 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2022
ដែលទីតាំងការប្រកួតនៅហាងអ៊ីនធឺណែត CUE CyberGamer ។

សម្រាប់ 3 ក្រុមដែលជាជ័យលាភីជើងឯកប្រចាំរដូវកាលទី1 គឺត្រូវបានឡើងមកកាន់រដូវកាលទី2 ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមានដូចខាងក្រោម៖

  • ក្រុម Yeaksa OJK
  • ក្រុម One Last Time
  • ក្រុម Secret

នេះជារូបភាព Clan ទាំង 13 សម្រាប់រដូវកាលទី2 នៃសប្ដាហ៍ទី8

រូបខាងក្រោមនេះជាការបូកសរុបពិន្ទុពីសប្ដាហ៍ទី 1 ដល់ សប្ដាហ៍ទី8

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168

SABAY សូមអគុណ!