លទ្ធផល​ប្រកួត​CNC ជុំ​ទី ២

August 1, 2012

រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២១-២២ កក្កដា ២០១២ មហាព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​ស្វែងរក​ក្រុម​ជើងខ្លាំង២ក្រុម​​លើ​សេវាកម្សាន្តAK ដើម្បី​ទៅ​បន្ត​ការ​ប្រកួត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​រក​ជើង​ខ្លាំង​ពិត​ប្រាកដ​តំណាងប្រទេស​​កម្ពុជា ទៅ​ប្រកួត​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ ដែល​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​នា​ពេល​ខាង​មុខ។

ចំពោះ​ក្រុម​ខ្លាំង​​ជយលាភីទាំង​២ (AThouSand Nights​ និង ​The Hoodlum) បន្ទាប់​ពី​ការ​ជម្រុះ​ក្នុង​ចំណោម១៦ក្រុម​​នៅ​សៀមរាប​នេះ នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ជា​ទឹកប្រាក់ក្នុង​មួយ​ក្រុមៗ ១០០ដុល្លារ​អាមេរិក ​ទទួល​បាន​បន្ថែម​ថ្លៃ​ធ្វើ​ដំណើរ ​ការ​ស្នាក់នៅ និង​ហូបចុក ពេល​ឡើង​ទៅ​ប្រកួត​បន្ត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

ការ​ប្រកួត​ជុំទី១

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 21/07/2012 8h:45 FiveStarReturn 5 Vs 7 HunTerXzKiLL
A2 21/07/2012 9h:55 SereyNet MaFia 0 Vs 6 ThouSand Nights
A3 21/07/2012 11h:15 NaGaExECute 3 Vs 9 IKnow CluB
A4 21/07/2012 13h:50 TheDeath 0 Vs 0 TheEnd
A5 21/07/2012 15h:00 SevenUltimate 0 Vs 0 BlackWolf
A6 21/07/2012 16h:20 The OrsZIN 0 Vs 0 FiveAvataR
A7 21/07/2012 17h:30 YoungsterBEB 0 Vs 0 Army of Etlear
A8 21/07/2012 18h:50 Solida Net 0 Vs 0 The Hoodlum

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី២(វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 22/07/2012 9h:05 HunTerXzKiLL 2 Vs 8 ThouSand Nights
B2 22/07/2012 10h:30 IKnow CluB 10 Vs 9 TheEnd
B3 22/07/2012 13h:30 SevenUltimate 7 Vs 1 The OrsZIN
B4 22/07/2012 15h:05 Army of Etlear 2 Vs 8 The Hoodlum

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី៣(វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 22/07/2012 16h:45 ThouSand Nights 6 Vs 0 IKnow CluB
C2 22/07/2012 17h:35 SevenUltimate 4 Vs 7 The Hoodlum