អបអរសាទរដល់កីឡាករកម្ពុជា AK2 2022 League រដូវកាលទី 2

June 22, 2022

AK2 2022 League រដូវកាលទី 2 ត្រូវបានបិទបញ្ចប់

ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិក AK2 2022 League រដូវកាលទី2 ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 18 និង 19 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022 ដោយមានក្រុមចូលរួមសរុបចំនួន 15 ក្រុម ដែលក្រុមដែលបានខិតខំតស៊ូ ហ្វឹកហាត់ ជួយដល់ Clan ក្នុងវគ្គសន្សំពិន្ទុ ( AK2 Team Challenge ) របស់ពួកគេទើបអាចសម្រាច់បានជាក្រុមមួយដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួត។ សម្រាប់ការប្រកួតធ្វើឡើងនៅទីតាំងហាងអ៊ីធឺណែត C.U.E CyberGamer

សូមចូលរួមអបអរ និងបិទបញ្ចប់រដូវកាលទី2 ដល់ក្រុមកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជា ជ័យលាភីលេខ 1 ក្រុម Team MAX  ជ័យលាភីលេខ 2 ក្រុម The-UnknowN និងជ័យលាភីលេខ 3 ក្រុម One Last Time

រូបភាពខាងក្រោមនេះជា ក្រុមជ័យលាភីទាំង ៣ក្រុម នៃការប្រកួត AK2 2022 League រដូវកាលទី 2

ប្រាក់រង្វាន់ការប្រកួត AK2 2022 League

  • Team MAX                 ជ័យលាភីលេខ 1          ទទួលបាន       1០,០០០,០០០ រៀល រូមជាមួយ 80,000 Sabay Gold
  • The-UnknowN           ជ័យលាភីលេខ 2          ទទួលបាន       4,០០០,០០០ រៀល រូមជាមួយ 40,000 Sabay Gold
  • One Last Time           ជ័យលាភីលេខ 3          ទទួលបាន       40,000 Sabay Gold

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168

SABAY សូមអគុណ!