បេសកកម្ម​ថ្មី​ជាមួយ​ AK Online នៅ​ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកានេះ!

February 1, 2012

ភាពសប្បាយរីករាយ​ថ្មីមួយ​នឹង​នាំ​មក​ជូន​ដោយ​​​ AK Online ដែល​នឹង​ធ្វើការ​​ update version ថ្មី​​ នៅ​​ព្រឹក​ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកានេះ នោះ​គឺ ព្រឹត្តិការណ៍​សមរភូមិ​រថក្រោះ (Tank Mode) ដូច្នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំងអស់​ប្រាកដ​ជា​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​បទពិសោធន៍​មួយ​ ដែល​មាន​ធ្លាប់​មាន​​ពី​មុន​មក​ដោយ​ការ​បើក​រថក្រោះ​ចូល​ទៅ​វាយ​ប្រយុទ្ធ​ ដណ្តើម​ទីតាំង​សត្រូវ​ ហើយ​មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​រីករាយ​ជាមួយ​សម្ភារៈ ក៏ដូចជា​អាវុធថ្មីៗផង​ដែរ។

 • ព្រឹត្តិការណ៍សមរភូមិ​រថក្រោះ

  ព្រឹត្តិការណ៍​សមរភូមិ​រថក្រោះ គឺ​ជា​ Mode ថ្មី​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្តអាច​បើក​រថក្រោះ​ នឹង​ជ្រើស​យក​រថ​ក្រោះ​ណា​មួយ​ដែល​ពេញ​ចិត្ត ហើយ​ចូល​ប្រយុទ្ធ​ក្នុង​សមរភូមិ​ដើម្បី​កម្ទេច​ទីតាំង​សត្រូវ ។ សូម​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម​អំពី​របៀប​ប្រើ​​ប្រាស់​រថក្រោះ៖

  ដើម្បី ​ទទួល​បាន​ជ័យ​ជំនះ​ អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​បើក​រថក្រោះ​ទាំងនោះ​ទៅ​កម្ទេច​រថក្រោះ​ក្រុម​ម្ខាង​ ទៀត​ឲ្យ​គ្រប់​ចំនួន​ទៅ​តាម​ពេលវេលា​ជាក់លាក់​ណាមួយ​ដែល​បាន​កំណត់​។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​រថក្រោះ​របស់​អ្នក​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ អ្នក​ត្រូវ​បើក​រថក្រោះ​នោះ​ទៅ​បុកផ្កាយ​ព័ណបៃតង​ ឬ​ពណ៌​ក្រហម​ រហូត​ដល់​ស័ក​ ៥។

 • ផែនទីសម្រាប់​សមរភូមិរថក្រោះ

 • ចូល​កម្សាន្ត​ទទួល​រង្វាន់

  នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​សីហា​នេះ​ សម្រាប់​អ្នក​ចូល​កម្សាន្ត​ថ្មីនឹង​ទទួល​បាន​ Wedding Invitation Card (៣ថ្ងៃ) និងកាំជ្រួច​ All Season Love អាច​ប្រើ​បាន​ចំនូន​៣ដង ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

 • បញ្ចូល​ AK Gold ដើម្បី​ទទួល​រង្វាន់

  ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា​ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា បន្ទាប់​ពី​ Version 2.1.6.338 ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​ការ អ្នក​ចូល​រួម​កម្សាន្តដែល​បាន​បញ្ចូល​ AK Gold នឹង​ទទួល​បាន​សម្ភារៈល្អៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  1. បញ្ចូល​ AK Gold គ្រប់​ចំនួន ២០០ ទទួល​បាន​ Golden 82 (៦០ថ្ងៃ)
  2. បញ្ចូល​ AK Gold គ្រប់​ចំនួន ៤០០ ទទួល​បាន​ Golden​ RPG7 (៦០ថ្ងៃ)
  3. បញ្ចូល​ AK Gold គ្រប់​ចំនួន ៨០០ ទទួល​បាន​ Golden Shanker AK47 (៦០ថ្ងៃ)

  បញ្ជាក់ : បញ្ចូល AK Gold ប៉ុន្មាន​ដង​ក៏​បាន ​នឹង​បូក​បន្ថែម​ជាចិន្ច​រៀង​រាល់​ការ​បញ្ចូល​ម្តងៗ

  * ចំណាយ AK Gold ចំនួន ៤០០ ទទួលបាន Tiger M202A1 (៣០ថ្ងៃ)

  • Online ទទួល​រង្វាន់

   ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែធ្នូ ​អ្នក​ចូល​កម្សាន្ត​ទាំងអស់​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
   Online តាម​ម៉ោង
   ១-Online រយៈពេល​ ១០ម៉ោង ទទួលបាន C4 Pliers Card (៣ថ្ងៃ)
   ២-Online រយៈពេល​ ២០ម៉ោង ទទួលបាន Ghost Speed Card
   ៣-Online រយៈពេល​ ៣០ម៉ោង ទទួលបាន Mummy Anti-Stun Card
   ៤-Online រយៈពេល​ ៤០ម៉ោង ទទួលបាន The Earthcaller Card
   ៥-Online រយៈពេល​ ៥០ម៉ោង ទទួលបាន Small Hang-up Card
   ៦-Online រយៈពេល​ ១០០ម៉ោង ទទួលបាន Platinum AK 47

   Online តាម​ថ្ងៃ
   ១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួលបាន White Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
   ២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួលបាន Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
   ៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួលបាន Widow Item Coupon​ ដែល​អាច​ប្តូរ​អាវុធបាន​ចំនួន ១០ថ្ងៃ
   ៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួលបាន Widow Item Coupon​ ដែល​អាច​ប្តូរ​អាវុធបាន​ចំនួន ១០ថ្ងៃ

  • ប្រកួតឈ្នះ​នឹងទទួលរង្វាន់

   ១- ឈ្នះ ២ដង ទទួលបាន Weapon Casting Machine
   ២- ឈ្នះ ៥ដង ទទួលបាន Grenade Pack Lv1 (៣ថ្ងៃ)
   ៣- ឈ្នះ ១០ដង ទទួលបាន Protection Card Lv1 (៥ថ្ងៃ)
   ៣- ឈ្នះ ៣០ដង ទទួលបាន Robot Dance (៧ថ្ងៃ)
   ៣- ឈ្នះ ៦០ដង ទទួលបាន M500 (១០ថ្ងៃ)
   ៣- ឈ្នះ ១០០ដង ទទួលបាន Camouflage AWP (១៥ថ្ងៃ)

  • ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​សំភារៈ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត