សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រកួត AK2 2022 League Season 4

November 22, 2022

សួស្ដីប្រិយមិត្ត ក៏ដូចជាកីឡាករវិញ្ញសារអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថា ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិក AK2 Online វិញ្ញសារ AK2 2022 League រដូវកាលទី 4 ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃប្រកួតពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 18 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022 នឹងមកធ្វើនៅថ្ងៃទី 10 ដល់ 11 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022 វិញ

ដូច្នេះ សូមប្រិយមិត្ត និងកីឡាកររបស់ AK2 ជ្រាបជាព័ត៌មាន ក៏ដូចជាត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួត AK2 2022 League រដូវកាលទី 4 នាពេលខាងមុខនេះ។


យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168

SABAY សូមអគុណ!