សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 712!

December 3, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី05 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី05 ខែធ្នូ​​ ដល់ ថ្ងៃទី18 ខែធ្នូឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.711 ​ទៅ​ 2.1.6.712 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Spirit (Grenade) 30Days​ + Prom Invitation(Fragment)​ *3

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Prom Invitation(Fragment) *3

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Snow Star((M/F)30Days+ Prom Invitation(Fragment)​ *4

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Platinum Star(Crossbow) 60Days+ Prom Invitation(Fragment)​ *4

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Axe T3(Melee) Permanent + + Prom Invitation(Fragment)*5

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo