សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរនៃប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិ

December 5, 2022

សេចក្ដីជូនដំណឹង


កីឡាករអេឡិចត្រូនិក AK2 Online កម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិ ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅខែធ្នូខាងមុខនេះ គឺត្រូវបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមកជាការប្រកួតអន្តរជាតិ MATIC 2023 វិញ។ ដោយប្រទេសដែលបានចូលរួមទាំងអស់ កំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតអន្តរជាតិ ​ MATIC 2023 ។

អាស្រ័យដូចនេះ យើងខ្ញុំក៏សម្រេចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ពីការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិ​ មកជាការប្រកួតអន្តរជាតិ MATIC 2023 ។ សូមកីឡាករវិញ្ញសារអេឡិចត្រូនិក AK2 Online កម្ពុជា ជ្រាបជាដំណឹង ។

សំគាល់៖ កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃប្រកួត​ MATIC 2023 យើងខ្ញុំនឹង ធ្វើការជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ។

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168

SABAY សូមអគុណ!