សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 720!

January 28, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី30 ខែមករា ឆ្នាំ202

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី30 ខែមករា​​ ដល់ ថ្ងៃទី12 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ202បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.719 ​ទៅ​ 2.1.6.720 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Judge-Detective(Sub-Weapon)​​ 30Days​ + Happy New Year 2023(Fragment)​ *2

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Happy New Year 2023(Fragment)*2

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + God-Dancer(M/F)60Days+ Happy New Year 2023(Fragment)*2

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Emperor World(Bow) 30Days+ Happy New Year 2023(Fragment)*2

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Football Fire(Flamethrower) Permanent + Happy New Year 2023(Fragment) *2

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo