ច្បាប់ និងលក្ខខណ្ឌការប្រកួតអន្តរជាតិ AK2 MATIC 2023

June 1, 2023

ការប្រកួត AK2 MATIC 2023

1.ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 5 VS 5
2. របៀបលេងហ្គេម៖ ការប្រកួតដាក់គ្រាប់បែក
3. កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកួតនៅ ថ្ងៃទី 10 និង 11 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023
4. ច្បាប់ចាប់ឆ្នោតជាក្រុម៖

លំដាប់នៃក្រុមត្រូវបានកំណត់ដោយការចាប់ឆ្នោតបែងចែកជាក្រុម A & B ។
ក្រុមទីមួយមកពីប្រទេសនីមួយៗត្រូវបានចាប់ចូលទៅក្នុងពូល A ហើយក្រុមទីពីរនៃប្រទេសដូចគ្នានោះត្រូវបានដាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងពូល B ផ្សេងទៀត វានឹងមិនកើតឡើងទេ ប្រទេសដូចគ្នាមាន 2 ក្រុមនៅក្នុងពូលតែមួយ។

ថ្ងៃទី 1៖ ជុំ Robin / Best of 1

1. ដើម្បីកំណត់ផ្នែកក្រហម និងខៀវ សំលៀកបំពាក់ និងផែនទីបម្រាមដំបូង ក្រុមទាំងពីរនឹងលេងចាក់កាំបិតនៅផែនទី Huangpu​ដែលរៀបចំដោយMatch Official។
2. ក្រុមអ្នកឈ្នះអាចជ្រើសរើសផ្នែក (ក្រុមក្រហម ឬក្រុមខៀវ) ជាលើកដំបូង ក្រុមចាញ់អាចជ្រើសរើស មួយ រើសបិទផែនទី និងសំលៀកបំពាក់ជាលើកដំបូង។
3. ភាគីក្រុមនឹងប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិរាល់ជុំ។
4. វីធីនៃការរើសបិទផែនទី ៖ 1-2-1
A) ភាគីឈ្នះជុំកាំបិតមានជម្រើសដំបូងដើម្បីជ្រើសរើសពណ៌ក្រុម (ខៀវ/ ក្រហម) និងរើសបិទផែនទី មួយ (1)។
) ភាគីចាញ់ជុំកាំបិត នឹងជ្រើសរើសបិទផែនទីពីរ​(2) វិញ និងជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់។
) ភាគីឈ្នះជុំកាំបិតនឹងជ្រើសរើសបិទផែនទី មួយ (1)ទៀត ។
) ផែនទីចុងក្រោយដែលនៅសល់ គឺជាផែនទីការប្រកួត។
5. ភាគីក្រុមនឹងប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិរាល់ជុំ
6. ការអោយពិន្ទុនៃការប្រកួត៖

ចំណាំ៖ ក្រុមដំបូងដែលទទួលបាន 5 ពិន្ទុមុន នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកឈ្នះ។

ការអោយពិន្ទុ៖
5:0 អ្នកឈ្នះទទួលបាន 5 ពិន្ទុ អ្នកចាញ់ទទួលបាន 0 ពិន្ទុ
5:1 អ្នកឈ្នះទទួលបាន 5 ពិន្ទុ អ្នកចាញ់ទទួលបាន 1 ពិន្ទុ
5:2 អ្នកឈ្នះទទួលបាន 5 ពិន្ទុ អ្នកចាញ់ទទួលបាន 2 ពិន្ទុ
5:3 អ្នកឈ្នះទទួលបាន 5 ពិន្ទុ អ្នកចាញ់ទទួលបាន 2 ពិន្ទុ
5:4 អ្នកឈ្នះទទួលបាន 4 ពិន្ទុ អ្នកចាញ់ទទួលបាន 3 ពិន្ទុ

* Play – ការប្រកួតសរុបដែលបានលេង
* Winning/Losing Rounds – ពិន្ទុជុំសរុបដែលទទួលបាន ពីការប្រកួតនីមួយៗ
* Win/Lose Match – ការប្រកួតសរុបនៃការឈ្នះ / ចាញ់ ពី 3 ប្រកួត

តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​វគ្គ​ពាក់កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​?
– ពីរក្រុម (2) ដែលទទួលបានពិន្ទុសរុបខ្ពស់ក្នុងពូល។
– ប្រសិនបើពិន្ទុសរុបដូចគ្នា ក្រុមដែលមានជុំឈ្នះច្រើននឹងឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ។
– ប្រសិនបើមានក្រុមចំនួន 2 ជាប់គ្នា ដូច្នេះនឹងត្រូវ Head to Head ពីក្រុមទាំងពីរដើម្បីសម្រេចចំណាត់ថ្នាក់។

ថ្ងៃទី 2៖ វគ្គប្រកួត Playoff/Semi Final និង Final (BEST OF 3)

1. ផែនទីនីមួយៗក្រុមដំបូងដែលទទួលបាន 5 ពិន្ទុនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកឈ្នះ
2. ភាគីក្រុមនឹងប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិរាល់ជុំ
3. ដើម្បីកំណត់ផ្នែកក្រហម និងខៀវ សំលៀកបំពាក់ និងផែនទីបម្រាមបិទដំបូង ក្រុមទាំងពីរនឹងធ្វើការត់ចាក់កាំបិតនៅផែនទី Huangpu ដែលដឹកនាំដោយ Match Official។
4. ក្រុមអ្នកឈ្នះអាចជ្រើសរើសផ្នែក (ក្រុមពណ៌ក្រហម ឬក្រុមពណ៌ខៀវ) ជាលើកដំបូង ក្រុមដែលចាញ់អាចជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់ជាលើកដំបូង
5. នីតិវិធីហាមប្រាមក្នុងការបិទផែនទី៖

) ភាគីឈ្នះការចាក់កាំបិតមានជម្រើសដំបូងដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមពណ៌ (ខៀវ/ ក្រហម) និងហាមប្រើផែនទីទីមួយ (1)។
) ក្រុមដែលចាញ់ការចាក់កាំបិត នឹងជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់ ហើយហាមឃាត់ផែនទីទីពីរ(1)។
) ភាគីឈ្នះជុំកាំបិតមានជម្រើសដំបូងដើម្បីជ្រើសរើសផែនទីដំបូង (1) ដើម្បីលេងពីផែនទី 3 ដែលនៅសល់។
) ភាគីចាញ់ជុំកាំបិតមានជម្រើសទី 2 ដើម្បីជ្រើសរើសផែនទីទីពីរ (1) ដើម្បីលេងពីផែនទី 2 ដែលនៅសល់។
) ផែនទីដែលនៅសល់ (1) នឹងក្លាយជាផែនទីចុងក្រោយដើម្បីលេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

**( សម្រាប់ផែនទី និងទៅតាំងក្រុម និងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចាប់ពីផែនទីទី១ មក) Each map team side will switch from the first map
6. ក្រុម​ដែល​ឈ្នះ​បាន​ឈាន​ទៅ​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ (ដង​កៀប​ខាង​លើ​សម្រាប់​ម្ចាស់​ជើង​ឯក និង​អ្នក​ជាប់​លេខ (​1)។
7) ក្រុម​ដែល​ចាញ់​បាន​ឈាន​ទៅ​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ (តង្កៀប​ក្រោម​សម្រាប់​អ្នក​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ 2 និង​អ្នក​ឈ្នះ​ទី (3)។

ផែនទី (MAP)

ផែនទីប្រកួតមានចំនួន 5 

សម្ភារៈសម្រាប់ការប្រកួត

Assault Rifle

Sniper

Pistol

Melee

Grenade

Clothes

Dance cards

Item card & Decorations

ច្បាប់ និងបទបញ្ញាតិរបស់ការប្រកួត

1. អ្នកតំណាង/កីឡាករប្រទេសនីមួយៗត្រូវចូលត្រួតពិនិត្យជាមួយប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ 30​ ​ទៅ 40 នាទីមុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្តើម។
2. ក្រុមប្រកួតប្រចាំប្រទេសនីមួយៗ ត្រូវចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងទីតាំងប្រកួតតែមួយ ដោយមានកម្មវិធី QQ/ Dingtallk /ឬកម្មវិធីវិឌីអូណាមួយ ដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនទៅអោយប្រទេសដ៏ទៃបានឃើញ​ នៃការប្រកួតនិងរក្សារកាប្រកួតដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ។
3. មុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្តើម ក្រុមនីមួយៗត្រូវណែនាំប្រធានក្រុមរបស់ខ្លួនទៅកាន់អាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal) ។ ប្រធានក្រុមត្រូវតែជាមនុស្សដូចគ្នាក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតទាំងអស់។ ប្រធានក្រុម/អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុម គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រកួត។ តម្រូវអោយមានអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីនិយាយជាមួយប្រធានក្រុម/អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមក្នុង អំឡុងពេលប្រកួត។
4. កីឡាករមិនត្រូវចាកចេញពីការប្រកួតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពី អាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal) អាជ្ញាកណ្តាល មានសិទ្ធិនឹងបញ្ឈប់ការប្រកួតបើមានករណីខាងលើកើតឡើង។
5. កីឡាករត្រូវបានហាមឃាត់ពីការមើលងាយ និងជេរប្រមាថទៅលើគូប្រកួត និងអាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal)។ ក្នុងករណីកីឡាករមានអាកប្បកិរិយា​​​ និងសំដឺមិនសមរម្យ នោះអាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal) មានសិទ្ធិដកកីឡាករនោះចេញពីក្រុមប្រកួត ហើយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតនឹងសម្រេច ថាតើត្រូវដាក់ពិន័យបន្ថែមអ្វីទៀត ចំពោះទង្វើមិនត្រឹមត្រូវនេះ ក្រោយចប់ការប្រកួត។
6. ប្រសិនបើកីឡាករមានការជំទាស់ណាមួយទៅលើការប្រកួត ឬវិញ្ញាសារប្រកួត សូមលើកឡើងមុនការប្រកួតចាប់ផ្តើម។ នៅពេលដែលពីការប្រកួតចាប់ផ្តើមហើយ អាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal) និងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួត នឹងមិនទទួលយកការជំទាស់អំពីការប្រកួត ឬវិញ្ញាសារប្រកួតឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហានៅពាក់កណ្តាលការប្រកួត កីឡាករតម្រូវអោយរាយការណ៍ទៅប្រធានក្រុម/អាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal)។
7. ក្រុមប្រកួតត្រូវប្រកាស់ឈ្មោះកីឡាករប្រកួត 5 នាក់មុនការប្រកួតចាប់ផ្តើម ក្រុមប្រកួតមិនអាចផ្លាស់ប្តូរកីឡាករក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតបានឡើយ (ប្រសិនបើមានឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងភ្លាមៗ អាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal)នឹងធ្វើការសម្រេចទៅលើករណីនេះ)។
8. ក្នុងការប្រកួតនីមួយៗត្រូវមានៈ
) កីឡាករ (5) នាក់មកពីប្រទេស A និងកីឡាករ (5) នាក់មកពីប្រទេស B ។
) អាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal) (១) មកពីប្រទេសចូលរួម ដើម្បីកត់ត្រាពិន្ទុ និងសង្កេតមើលការប្រកួត។
) អ្នកសង្កេតការផ្សាយផ្ទាល់ 1 នាក់ (ប្រសិនបើការប្រកួតផ្សាយផ្ទាល់)។
9.អ្នកសម្របសម្រួលមកពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ នឹងទាក់ទងជាមួយប្រធានក្រុម/ អ្នកគ្រប់គ្រង ក្រុមនីមួយៗ ប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រកួត។
10. ការហាមឃាត់អំឡុងពេលប្រកួត៖
) កីឡាករតម្រូវអោយរៀបចំសំភារៈ និង ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនអោយរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល 15 នាទីនៃការប្រកួត។ ត្រូវពិនិត្យមើលសំភារៈ និង ឧបករណ៍មានដំណើរការធម្មតាដើម្បីកុំអោយមានបញ្ហាយឺតយ៉ាវ លើកលែងតែការពន្យារពេលដោយបណ្តាលមកពីការផ្សាយផ្ទាល់ ឬបញ្ហាបច្ចេកទេស។ ប្រសិនបើកីឡាករត្រូវបានគេរកឃើញថាមានចេតនាពន្យារពេលការប្រកួត នោះអាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal) មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ការប្រកួតរបស់ក្រុមនោះ។
) ក្រុមប្រកួតទាំងអស់ត្រូវហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការប្រើ Bug ឬ exploit ក្នុងការប្រកួត ប្រសិនបើមានកើតឡើង នោះក្រុមនឹងត្រូវពិន័យដោយផ្ទាល់។ ការលេងដើរមុន 5 វិនាទី៖ ប្រសិនបើកីឡាករណាម្នាក់លេងដើរមុន 5 វិនាទី នោះក្រុមរបស់ខ្លួននឹង​ចាញ់ 1 ពិន្ទុក្នុងការប្រកួតនោះ។
) ការប្រើប្រាស់ Hack/Cheating tool ត្រូវបានហាម់ឃាត់ ប្រសិនបើរកឃើញថាក្រុមប្រើប្រាស់ Hack/Cheating tool នោះនឹងត្រូវអោយចាញ់ក្នុងការប្រកួតតែម្តង។ បន្ទាប់ពីការព្រមានលើកទី 1 ហើយក្រុមនៅតែប្រើប្រាស់ Hack/Cheating tool ម្តងទៀត ក្រុមនោះនឹងត្រូវដកសិទ្ធិពីការប្រកួត AK2 MATIC 2023
) ក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទីនៃការចូលផែនទីប្រកួតនីមួយៗ ប្រសិនបើមានការកើតឡើងអេក្រង់ខ្មៅ ឬការលោតចេញពីហ្គេម (ល) ប្រធានក្រុម/អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមត្រូវជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal)/អ្នកសម្របសម្រួលឱ្យផ្អាក និងរៀបចំកាប្រកួតឡើងវិញ។
) ប្រសិនបើកីឡាករជួបប្រទះបញ្ហាណាមួយ ដោយមិនបានផ្តល់សញ្ញា ឬប្រាប់ទៅ អាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal) មុនការប្រកួតដល់នាទី 1:30 នោះការប្រកួត នឹងត្រូវបន្តរហូតដល់ជុំបន្ទាប់។
) បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមជុំបន្ទាប់ ហើយកីឡាករនៅតែមានបញ្ហាដដែល នោះការប្រកួត នឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ជាបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់បញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយ ហើយពិន្ទុនឹងត្រូវគិតបន្តយោងទៅតាមការប្រកួតចុងក្រោយ។
) ប្រសិនបើមានកីឡាករបាន Disconnect ក្នុងអំឡុងពេលប្រកួត៖
1. កីឡាករដែលបាន Disconnect គឺនៅមានជីវិត៖ ពិន្ទុដែលកំពុងប្រកួតនឹងត្រូវបានផ្អាក ហើយចាប់ផ្តើមការប្រកួតឡើងវិញជាមួយនឹងពិន្ទុកំពុងប្រកួត
2. កីឡាករដែលបាន Disconnect​​ តួអង្គបានស្លាប់ហើយ៖ ការប្រកួតនឹងនៅលេងបន្ត។
3. កីឡាករដែលនៅមានជីវិត មានការ Disconnect​​ ប៉ុន្តែបានដាក់ C4 រួច ឬចូលនាទី 2:00 នោះការប្រកួតនៅតែបន្ត។
11. អ្នកលេងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិខាងលើ។ អាជ្ញាកណ្តាល (Match Marshal)​ ត្រូវមានសិទ្ធិសំរេចសេចក្តីចុងក្រោយទៅលើចំណុចខាងលើ។
12. ក្រុមនឹងត្រូវបានប្រកាសថាចាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រកួតនីមួយៗ ប្រសិនបើហេតុការណ៏ និងករណីទាំងនេះកើតឡើង៖

) ប្រសិនបើក្រុមមកយឺត ឬរៀបចំយឹត 15 នាទីបន្ទាប់ពីការហៅអោយចូលប្រកួត នោះ ក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចាញ់ការប្រកួតនោះ និងការប្រកួតបន្ទាប់ទៀត ប្រសិនបើបញ្ហានេះបានកើតឡើងច្រើនដង។
) ប្រសិនបើក្រុមមកយឺតឬរៀបចំយឹត 30 នាទី​ ក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នោះក្រុមនឹងត្រូវ ត្រូវដកសិទ្ធិចេញពីការប្រកួត។

13. សិទ្ធិប្រើប្រាស់រូបថត រូបភាព ការផ្សព្វផ្សាយ ការចាក់ឡើងវិញ និងធនធានផ្សេងទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមកីឡាករដែលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ CIB/Kingsoft ហើយក្រុមកីឡាករទាំងអស់ត្រូវតែទទួលស្គាល់និងយល់ព្រម មុនពេលចូលរួមប្រកួត។

រង្វាន់ជ័យលាភី

ជើងឯកលេខ1 ទទួលបាន 10,000 ដុល្លារអាមេរិក
ជើងឯករ ទទួលបាន 5,000 ដុល្លារអាមេរិក
ជើងឯករងទី2 ទទួលបាន 2,5០០ ដុល្លារអាមេរិក
ជើងឯករងទី3 ទទួលបាន 1,3០០ ដុល្លារអាមេរិក
ជើងឯករងទី4 ដល់ 7 ទទួលបាន 300 ដុល្លារអាមេរិក

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹងជា​មុន
សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168
SABAY សូមអគុណ