ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិ AK2 MATIC 2023

June 1, 2023

គួររំលឹកកាលពីឆ្នាំ2022​ ដែលការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិ AK2 MATIC 2022 ដោយប្រទេស ម៉ាឡេស៊ីជាម្ចាស់ផ្ទះ ហើយការប្រកួតនោះខាងកម្ពុជាយើងមានចំនួន ២ក្រុមចូលរួមក្នុងការប្រកួតនោះ ដោយខាងកម្ពុជាទទួលបានជ័យជម្នះជ័យលាភីជើងឯក និងជើងឯករងមកឲ្យកម្ពុជា។

  • ជ័យលាភីជើងឯក MATIC 2022 ក្រុម One Last Time
  • ជ័យលាភីជើងឯករង MATIC 2022 ក្រុម Yeaksa OJK

ពេលនេះការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិ AK2 MATIC 2023 ប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ ដោយប្រទេស ថៃ ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ហើយមានប្រទេសចំនួន ៤ ចូលរួមក្នុងការប្រកួតមានដូចខាងក្រោម៖

  • ប្រទេស កម្ពុជា
  • ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី
  • ប្រទេស​ ថៃ
  • ប្រទេស ចិន

សំគាល់ៈ នេះជា ច្បាប់ និងលក្ខខណ្ឌការប្រកួត AK2 MATIC 2023 (ចុចទីនេះ)

ការប្រកួតអន្តរជាតិ AK2 MATIC 2023 សម្រាប់ឆ្នាំនេះ កម្ពុជាយើងមានចំនួន ២ ក្រុមចូលរួមប្រកួតអន្តរជាតិនេះមានក្រុមដូចខាងក្រោម៖

  • ក្រុម One Last Time
  • ក្រុម D’Roar

AK2 MATIC 2023 Cambodia teams

AK2 MATIC 2023 Thailand teams

AK2 MATIC 2023 Malaysia teams

AK2 MATIC 2023 China teams

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹងជា​មុន
សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168
SABAY សូមអគុណ