សប្បាយទៀត​ហើយសម្រាប់​ការ​ Update ថ្ងៃទី​៣០នេះ!

February 1, 2012

មាន​អ្វី​ថ្មី​ និង​ពិសេស​បំផុត​សម្រាប់​ AK Online នោះ​គឺ​ ការ​ Update បន្ថែម​នូវ​វគ្គ​ Mummy ថ្មី​ ប្លែក​ ហើយ​ក៏​ជឿ​ថា​នឹងអាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​រួម​កម្សាន្ត​មាន​អារម្មណ៍ រន្ធត់​ ព្រឺព្រួច​ និង​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ ដោយ​លាយឡំ​ជាមួយ​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ដែល​មិន​ធ្លាប់​ជួប​ផង​ដែរ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​មាន​បន្ថែម​នូវ​សម្ភារៈ អាវុធ ថ្មីៗថែម​ទៀត​ផង។

  • ផែនទីសង្គ្រាម​ថ្មី

    មាន​បន្ថែម​ផែនទី​ថ្មីចំនួន​ពីរដែល​មាន​លក្ខណៈជា​ប្រាសាទ​បុរាណ​ ហើយ​មាន​ទិដ្ឋភាព​ដូចជា​នៅ​ក្នុង​ពីរ៉ាមីត។

  • ចូល​កម្សាន្ត​ទទួល​រង្វាន់

    នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​ធ្នូ​នេះ​ សម្រាប់​អ្នក​ចូល​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​ Blood Eagle (Arm) និង​​ Assault Rifle Bullet Card (៣ថ្ងៃ)។

    • ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​សំភារៈ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត