សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 746!

August 11, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី14 ខែសីហា ឆ្នាំ2023 

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី14 ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី27 ខែសីហា ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.745 ​ទៅ​ 2.1.6.746 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Peach Heart(Headdress)60Days​ + Anniversary Celebration(Fragment)​ *100

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Anniversary Celebration(Fragment)*200

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Knight-errant(M/F) 60Days+Anniversary Celebration(Fragment)*300

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Wine Fairy(Backdress)60Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Bloody Dusk-Wolf (AR) 30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍​Online Gifts

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី18 ខែសីហា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី27 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo