ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

September 29, 2023

កាន់តែរីករាយ កាន់តែពិសេសនាឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ឆ្នាំ ថោះ​(ទន្សាយ)​​ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៦

សេវាកម្សាន្ត AK2 Online ពួកយើងនឹង មានការ​ផ្ដល់​ជូន​នូវសម្ភារៈ​ជាច្រើនទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់សេវាកម្សាន្ត AK2 Online ដោយគ្រាន់តែធ្វើការបើកលេងកម្សាន្ត AK2 Online នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា និងថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នាពេលខាងមុខនេះ។


ក្នុងនោះផងដែរ ក៏មានការដាក់លក់សម្ភារៈពិសេសៗជាច្រើនដែលមានរយៈពេលទៅតាមថ្ងៃនីមួយៗ គឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

  • គ្រាន់តែធ្វើបើកចូលទៅកាន់សេវាកម្សាន្ត AK2 Online ទទួលបានសម្ភារៈ (Login Gift)
  • ការដាក់លក់បញ្ជុះតម្លៃសម្លារៈ (Discount sale)
  • ការដាក់លក់សម្ភារៈជាអចិន្ត្រៃយ៍ (Permanent sale )

តារាងលក់សម្ភារៈថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

នាឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ សេវាកម្សាន្ត AK2 Online មានកិត្តិយសសូមជូនពរជ័យ បវរសួស្ដីមហាប្រសើរកើតមានដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែគ្រាំទ្រ​សេវាកម្សាន្ត AK2 មានសេចក្ដីសុខ សុភមង្គល សុខភាពល្អបរិបូរ សុខសុវត្ថិភាពទីជិតទីឆ្ងាយ និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់។

សូមកុំភ្លេចណា !! ចូលរួមលេងកម្សាន្ត AK2 Online នៅថ្ងៃបិណ្ឌ១ រហូតដល់ថ្ងៃបិណ្ឌ១៥

ដោយគោរព ស្រឡាញ់ពីសេវាកម្សាន្ត SABAY សូមអគុណ ។

GM KiKo