អបអរសាទរ​ទៅកាន់ Top10​ នៅព្រឹត្តិការណ៏ AK2 PVE Solo Speed-Run Event

May 29, 2024

សូមអបអរសាទរទៅកាន់ កីឡាករអេឡិច​ត្រូនិកដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង១០ នៅក្នងព្រឹត្តិការណ៏ AK2 PVE Solo Speed-Run Event

ខាង​ក្រោម​នេះគឺជាកីឡាករអេឡិចត្រូនិកដែលទទួលចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ១០ នៃព្រឹត្តិការណ៏ AK2 PVE Solo Speed-Run Event

RankFacebook NameHero IDVideo Link Time Used
1Nãk FrëëDöm4083237Link7:24:00
2Rxa RA5613287Link7:26:00
2Jin Hour500580Link7:26:00
3កែវ ណាវ័ន្ត៚5952344Link7:33:00
4Phānnā Sø5038432Link7:38:00
4Heang Ly Heng5814404Link7:38:00
5Ra Mit805077Link7:39:00
6Nhā Nhā5788378Link7:46:00
7Senghun Lay2522497Link7:56:00
8TP Titi5706813Link7:57:00
9Sok Phea5362702Link8:13:00
10EngLy SA6018113Link8:17:00
10Phai Chi5504801Link8:17:00

សម្រាប់កីឡាករអេឡិច​ត្រូនិក ដែលបានចូលរួមតែមិនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ ក៏អាចទទួលបានកាដូលួងចិត្តពីសេវាកម្មកម្សាន្ត AK2 ផងដែរ ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម​ :​ https://ak.sabay.com.kh/articles/53040

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​មុន

SABAY សូមអគុណ