អស្ចារ្យណាស់សំរាប់ថ្ងៃទី១៩នេះ!

February 1, 2012

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករាខាងមុខ​នេះ AK Online នឹងមានការ update នូវ version ថ្មីមួយទៀតហើយគឺ 2.1.6.347 ដែលនាំមកនូវ​សម្ភារៈ សម្លៀក​បំពាក់ សព្វាវុធ និង​ផែនទី​ថ្មីៗជាច្រើន​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្តមាន​អារម្មណ៍​ សប្បាយរីករាយ។

  • ផែនទីសង្គ្រាម​ថ្មី

    មាន​បន្ថែម​ ផែនទី​ថ្មី ទេសភាព​ស្អាត ទីកន្លែងធំ ដែល​អាចផ្តល់ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ ប្រាស់​សព្វាវុធ​តាម​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន​គ្រប់​ទីកន្លែង។

  • ចូល​កម្សាន្ត​ទទួល​រង្វាន់

    នៅ ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មករា នេះ​ សម្រាប់​អ្នក​ចូល​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​​ Massao Part(24ម៉ោង)ដោយស្វ័យ

    ប្រវត្តិ​ ។

  • ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​សំភារៈ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត