យុទ្ធភណ្ឌបុរាណចិន

October 6, 2012

តើយុទ្ធភណ្ឌបុរាណចិនមានតែនៅក្នុងសម័យបុរាណមែនទេ? ឥឡូវនេះ AK online​ បានធ្វើការ​បន្ថែមនូវយុទ្ធភណ្ឌបុរាណចិនថ្មីដែលមានរូបរាងអស្ចារ្យរួមទាំងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាក្នុងសេវាកម្សាន្តមួយនេះហើយ។ អ្នកកម្សាន្ត​ទាំងឡាយអាចប្រើសព្ធាវុធនេះក្នុងផែនទីថ្មី​ទំនើបដែលមាន​ឈ្មោះថា 518 Base​។​ ការ​ update version ថ្មីនេះ​ធ្វើឡើងនៅ​ថ្ងៃច័ន្ទ​ ទី​០៨ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១២​ ខាងមុខនេះហើយ។​

ផែនទីថ្មីសម្រាប់វគ្គសង្រ្គាម​ជាក្រុម

នៅក្នុង Version ថ្មីនេះដែរ ក៏មានបន្ថែមជូននូវផែនទីថ្មី១ ទៀតគឺ 518 Base។ក្នុងផែនទីថ្មីនេះដែលតំរូវឲ្យអ្នកធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាក្រុម ដូច្នេះអ្នកត្រូវ​មានការ​សហ​ការ​​​​ល្អជាមួយសមាជិកដ៍ទៃនៅក្នុងក្រុមទើបអាចយកជ័យជំនះបាន។

បញ្ចូ​ល​ AK Gold ដើម្បី​ទទួល​សព្វាវុធ​ពិសេសៗ

បន្ទាប់ពីការ update នូវ version 2.1.6.365 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចបញ្ចូល AK Gold ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

១.  ៤០AK Gold ទទួលបាន

V5 Combination (១ដង)

២.  ២០០AK Gold ទទួលបាន

Iron Sword (៦០ថ្ងៃ)

៣.  ៤០០AK Gold ទទួលបាន

Iron Cross Bow (៦០ថ្ងៃ)

៤.  ៨០០AK Gold ទទួលបាន​

Iron Demon(៦០ថ្ងៃ)


ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ក្រោយពីផុតកំណត់ថ្ងៃដែលបញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធពិសេសៗហើយចាប់ ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខែ​តុលា (បន្ទាប់ពីការ restart server រួចរាល់) ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ​អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចំណាយអស់ ៤០០ Gold នឹងទទួលបាន។

China Tiger M202A1 (៣០ថ្ងៃ)

សំភារៈដែលគួរតែមានក្នុង Version 2.1.6.365

ជាសំលៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់សង្ហានិងស្រស់ស្អាតសំរាប់បុរស និងនារីនៅក្នុង Version ច្មីនេះ។

Online តាមម៉ោងសំរាប់ទទួលរង្វាន់

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃ​០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២​ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង​ក្រោម​៖

១-គ្រាន់តែ Online ​រយៈពេល​​២ម៉ោង ទទួល​បាន Double Drop Card Lv1 (១ថ្ងៃ)
២-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៥ម៉ោង ​ទទួល​បាន Plastic (៧ថ្ងៃ)
៣-គ្រាន់តែ Online​ រយៈពេល​១០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Key (១ដង)
៤-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៣០ម៉ោង ទទួលបាន ២០០០០​Siliver (១ដង)
៥-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល៦០​ម៉ោង ទទួល​បាន Weapon Casting Machine (១ដង)
៦-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​១០០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Lv4 (៣០ថ្ងៃ)

Online តាមថ្ងៃសំរាប់ទទួលរង្វាន់

១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួល​បាន White Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួល​បាន Tiger 95 (១៤ថ្ងៃ)
៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួល​បាន Noble 95 (២១ថ្ងៃ)
៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួល​បាន Blue Evil (៣០ថ្ងៃ)

ប្រកួតឈ្នះនឹងទទួលរង្វាន់

១-ឈ្នះ ចំនួន ២ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ១ M Point
២-ឈ្នះ ចំនួន ៥ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ២ M Point
៣-ឈ្នះ ចំនួន ១០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៣ M Point
៤-ឈ្នះ ចំនួន ៣០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៤ M Point
៥-ឈ្នះ ចំនួន ៦០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៦ M Point
៦-ឈ្នះ ចំនួន ១០០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ១០ M Point

កម្ទេចសត្រូវច្រើនទទួលរង្វាន់ច្រើន

១-កម្ទេច​ ២០០នាក់​ ទទួល​បាន Killer Egg
២-កម្ទេច​ ៥០០នាក់ ទទួល​បាន Killer Egg

បន្ថែមសំភារៈថ្មីៗជាច្រើនដូចជា៖