ព្រឺព្រួចជាមួយនឹងversion 2.1.6.368

November 3, 2012

រាត្រី​ដ៍​សែន​ព្រឺព្រួច​បាន​មក​ដល់​ហើយ​ក្នុង​សេវា​កម្សាន្ត AK Online គឺ​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​ Update version 2.1.6.368​ថ្មី។ ​​វគ្គ​ដំណើរ​ស្វែង​រក​​ធាតុ​កម្រ​ថ្មី​នេះ​ពិ​សេស​ និងប្លែក ចំពោះ​ការ​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយ​នឹង​ព្រលឹង​ខ្មោចស្រី​ដ៍​កាច​សាហាវ។ ក្នុង​វគ្គ​ធាតុ​កម្រ​នេះ​បាន​បន្ថែម​នូវ​សព្វា​វុធ​ដ៍ទំនើបៗ,​កំលាំង​បាញ់​ខ្លាំង​អស្ចារ្យ​រួម​​ទាំង​សំភារៈ​ស្រស់​​ស្អាត​​ជា​​ច្រើន​ទៀត។ ហើយ​ការ Update version ថ្មីនេះ​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ទី​០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២​ ខាង​មុខ​នេះ​ហើយ។​

ផែនទីថ្មីសម្រាប់វគ្គសង្រ្គាម​ស្វែងរកធាតុកម្រ

នៅក្នុង Version ថ្មីនេះដែរ ក៏មានបន្ថែមជូននូវផែនទីថ្មី១ ទៀតគឺ Peony Pavilion។ ក្នុង​ផែន​ទី​ថ្មី​នេះ​ដែល​តំរូវ​ឲ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​​សហ​ការ​​ល្អ​ជា​មួយ​សមា​ជិក​ដទៃ នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ទើប​អាច​យក​ជ័យ​ជំនះ​បាន។


បញ្ចូ​ល​ AK Gold ដើម្បី​ទទួល​សព្វាវុធ​ពិសេសៗ

បន្ទាប់​ពី​ការ update នូវ version 2.1.6.368 រួច​រាល់​ហើយ​អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំង​អស់​អាច​បញ្ចូល AK Gold ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់​ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២​  ដើម្បី​ទទួល​បាន សព្វាវុធ និង​សម្ភារៈ ពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

១.  ៤០AK Gold ទទួលបាន

V5 Combination (១ដង)

២.  ២០០AK Gold ទទួលបាន

Golden Saber (៦០ថ្ងៃ)

៣.  ៤០០AK Gold ទទួលបាន

Golden Revolver (៦០ថ្ងៃ)

៤.  ៨០០AK Gold ទទួលបាន​

Golden KrissSV(៦០ថ្ងៃ)


ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ក្រោយពីផុតកំណត់ថ្ងៃដែលបញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធពិសេសៗហើយចាប់ ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១២ខែ​វិច្ឆិកា (បន្ទាប់ពីការ restart server រួចរាល់) ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចំណាយអស់ ៤០០ Gold នឹងទទួលបាន។

Hell Grimm (៣០ថ្ងៃ)

សំភារៈដែលគួរតែមានក្នុង Version 2.1.6.368

  1. Blue Evil 81
    ជា​កាំភ្លើង​ដែល​អ្នកកម្សាន្ត​ទាំងអស់​រំពឹង​ទុក ឥឡូវ​នេះ​មាន​ចេញ​លក់​ហើយ​នៅ​ក្នុង AK Online​ ជា​លើក​ដំបូង​បង្អស់ ដែល​មាន​កម្លាំង​កម្ទេច​បន្ថែម២ បន្ថែម​គ្រាប់៥ និង​រូបរាង​ស្រស់​ស្អាត។
  2. Blue Evil 54
    ជា​កាំភ្លើង​ដែល​អ្នកកម្សាន្ត​ទាំងអស់​រំពឹង​ទុក ឥឡូវ​នេះ​មាន​ចេញ​លក់​ហើយ​នៅ​ក្នុង AK Online​ ជា​លើក​ដំបូង​បង្អស់ ដែល​មាន​កម្លាំង​កម្ទេច​បន្ថែម២ បន្ថែម​គ្រាប់២ និង​រូបរាង​ស្រស់​ស្អាត។
  3. Night Dancer
    ជាសំលៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់សង្ហារនិងស្រស់ស្អាតសំរាប់បុរស និងនារីនៅក្នុង Version ថ្មីនេះ។

Online តាមម៉ោងសំរាប់ទទួលរង្វាន់

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែវិច្ឆិកា ដល់​ថ្ងៃ​០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២​ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង​ក្រោម​៖

១-គ្រាន់តែ Online ​រយៈពេល​​២ម៉ោង ទទួល​បាន Double Drop Card Lv1 (១ថ្ងៃ)
២-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៥ម៉ោង ​ទទួល​បាន Plastic (៧ថ្ងៃ)
៣-គ្រាន់តែ Online​ រយៈពេល​១០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Key (១ដង)
៤-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៣០ម៉ោង ទទួលបាន ២០០០០​Siliver (១ដង)
៥-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល៦០​ម៉ោង ទទួល​បាន Weapon Casting Machine (១ដង)
៦-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​១០០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Lv4 (៣០ថ្ងៃ)

Online តាមថ្ងៃសំរាប់ទទួលរង្វាន់

១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួល​បាន White Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួល​បាន Tiger 95 (១៤ថ្ងៃ)
៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួល​បាន Noble 95 (២១ថ្ងៃ)
៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួល​បាន Blue Evil (៣០ថ្ងៃ)

ប្រកួតឈ្នះនឹងទទួលរង្វាន់

១-ឈ្នះ ចំនួន ២ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ១ M Point
២-ឈ្នះ ចំនួន ៥ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ២ M Point
៣-ឈ្នះ ចំនួន ១០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៣ M Point
៤-ឈ្នះ ចំនួន ៣០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៤ M Point
៥-ឈ្នះ ចំនួន ៦០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៦ M Point
៦-ឈ្នះ ចំនួន ១០០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ១០ M Point

កម្ទេចសត្រូវច្រើនទទួលរង្វាន់ច្រើន

១-កម្ទេច​ ២០០នាក់​ ទទួល​បាន Killer Egg
២-កម្ទេច​ ៥០០នាក់ ទទួល​បាន Killer Egg

បន្ថែមសំភារៈថ្មីៗជាច្រើនដូចជា៖