មុខងារថ្មីរបស់ Mummy!

December 14, 2012

សម្រាប់ការ​ Update version ថ្មីនេះពិតជាមានលក្ខណៈប្លែកដោយបានបន្ថែមនូវសព្វាវុធដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំង រួមទាំងសំភារៈថ្មីៗស្រស់ស្អាត នឹងអ្វីដែលពិសេសនោះគឺឈុតសម្លៀកបំពាក់ Mummy​។ដោយឡែក Mummy ថ្មីនេះអាចប្រែក្រឡាខ្លួនទៅជាបីប្រភេទខុសៗគ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយការ update version​​ 2.1.6.373 ថ្មីនេះដែលនិងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ខាងមុននេះហើយ។

  • បន្ថែមមុខងារសម្រាប់ Mummy ថ្មី

សម្រាប់ Mummy ថ្មីនេះបានបន្ថែមមុខងាមួយចំនួនដូចជា៖
1. Mummy Captain គឺជា Mummy ដែលអាចប្រើក្រចកជាអាវុធ ដើម្បីខ្វាចពេលប្រយុទ្ធ។
2. Queen​ គឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់ អាចបំបាំងកាយក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវ។
3. Guardian គឺជា Mummy ដែលអាចប្រើប្រាស់កាំបិតជាអាវុធសម្រាប់កំចាត់សត្រូវ។
  • ផែនទីថ្មីសម្រាប់វគ្គកំសាន្ត​​ New Mmmy

នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ​ផែន​ទីថ្មី​២ ទៀត​សម្រាប់​វគ្គ​ Mummy គឺ Pharaoh Temple 2 និង​​​​ Aden Arms Library ។

  • សំភារៈ​ដែល​គួរ​តែ​មាន​ក្នុង Version 2.1.6.373

    1. Long Capricorn (Pistol)គឺ​ជា​កាំភ្លើង​ខ្លីដែល​មាន​លក្ខណៈ​ខ្លាំង ជាងកាំភ្លើងខ្លីដ៍ទៀត ដោយសារតែកំលាំងបាញ់ ក្នុងមួយគ្រាប់ៗពិតជាខ្លាំង។

    2. C-T (Combustion)​គឺជាគ្រាប់បែកផ្សែងពណ៍មាសដែលមានសារធាតុពុលខ្លាំងក្នុងការកម្ចាត់សត្រូវ។
    3. Half Kriss (Sub-Gun)គឺ​ជា​កាំភ្លើង​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ល្អ​កំលាំង​បាញ់ខ្លាំង និង​ដូរបង់បានច្រើន ស័ក្តិសមជាមួយនឹងផែនទីវគ្គកំសាន្តជា Mummy​។
  • បន្ថែមសំភារៈថ្មីៗជាច្រើនដូចជា៖