សួស្តី​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ឆ្នាំ​សាកល​2013

December 31, 2012

សួស្តី​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ឆ្នាំ​សាកល 2013

ក្នុង​ឱកាស​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ឆ្នាំ​សាកល​ 2013 ​ AK Online ​សូម​គោរព​ជូន​ពរ​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំងអស់​ដែល​តែង​តែ​ផ្តល់​ទំនុក​ចិត្ត​ និង​ការ​គាំទ្រ​ដល់​យើង​ខ្ញុំ សូម​ឲ្យ​មាន​សិរីសួស្តី ជ័យមង្គល វិបុលសុខមហា​ប្រសើរ​ ជា​ពិសេស​សូម​ឲ្យ​មានសុខភាព​ល្អ ​សំណាង​ល្អ​ ​​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​គ្រប់​ទី​ជិត​ទី​ឆ្ងាយប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព និង​ចម្រើន​រុង​រឿង​ជា​និច្ច​និរន្ត​រ៍។

សូមអរគុណ…!