ឆ្នាំ​សកលមាន​អ្វី​ប្លែក?

January 2, 2013

សម្រាប់ដើម ឆ្នាំ២០១៣​ ក៏​ដូច​ជា​ចូល​ឆ្នាំ​សកលនេះ AK Online និងធ្វើការ update version ថ្មីមួយ ដើម្បីតម្រូវចិត្តប្រិយមិត្តទាំងឡាយ​ ដែលតែងតែ និយមគាំទ្រ​និងកម្សាន្ត​ជា មួយ AK Online ជាយូរណាស់មកហើយ។នៅ​ក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ ​​ក៏មានបន្ថែម​​ សព្វាវុធ​ថ្មី​ និង​សំលៀក​បំពាក់​ ប្លែក​ៗ​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​ផ្តល់​ឲ្យការ​កម្សាន្ត​ ក្នុង​វគ្គ​ថ្មី​នេះពោរពេញ​ ដោយ​ភាព​រីករាយ​​និងនឹកស្មានមិនដល់។  ចំពោះ​ការ ​update version ​ថ្មី​នេះ និង​ធ្វើ​ឡើងក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៧ ខែមករាឆ្នាំ២០១២ នេះហើយ។

 • រង្វាន់ពិសេសនៅចុងសប្តាហ៍

  នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ ទី១២-១៣ អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ត​ភ្លាម​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ពិសេស​ភា្លម។ ដូច្នេះ​សូម​ចូល​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា ដើម្បី​អោយ​ដឹង​ថា​រង្វាន់​ពិសេស​នោះ​ជា​អ្វី។

 • ផែនទីថ្មីសម្រាប់វគ្គកម្សាន្តជាក្រុម

នៅក្នុង Version ថ្មីនេះដែរ ក៏មានបន្ថែមជូននូវផែនទីថ្មី១ ទៀតគឺ Southern Town។ ក្នុង​ផែន​ទី​ថ្មី​នេះ​គឺតម្រូវ​​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ប្រកួត​ជាក្រុម។

 

 • បញ្ចូ​ល​ AK Gold ដើម្បី​ទទួល​សព្វាវុធ​ពិសេសៗ

បន្ទាប់​ពី​ការ update នូវ version 2.1.6.375 រួច​រាល់​ហើយ​អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំង​អស់​អាច​បញ្ចូល AK Gold ពីថ្ងៃទី០៧ដល់​ថ្ងៃទី២៧ ខែមករាឆ្នាំ២០១២​ ដើម្បី​ទទួល​បាន សព្វាវុធ និង​សម្ភារៈ ពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

១.  ៤០AK Gold ទទួលបាន

V5 Combination (១ដង)

២.  ១០០AK Gold ទទួលបាន

M Point Exchange Card(50) (១ដង)

៣.  ២០០AK Gold ទទួលបាន

Golden Sword (៦០ថ្ងៃ)

៤.  ៤០០AK Gold ទទួលបាន​

Golden Falcon (៦០ថ្ងៃ)

៥. ៨០០AK Gold ទទួលបាន

Golden AN94 (៦០ថ្ងៃ)

៦. ១៦០០AK Gold ទទួលបាន

Rare Golden Combination (៦០ថ្ងៃ)

 • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ក្រោយពីផុតកំណត់ថ្ងៃដែលបញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធពិសេសៗហើយចាប់ ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២១ខែ​ធ្នូ (បន្ទាប់ពីការ restart server រួចរាល់) ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១២ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចំណាយអស់ចំនួនណាមួយដូចខាងក្រោម នឹងទទួលបាន។

 ១. ចំណាយ​ ២០០ AK Gold

Flame Broadsword (៣០ថ្ងៃ)

២. ចំណាយ ៤០០ AK Gold

៣. ចំណាយ ៨០០​ AK  Gold

Flame Ware (៣០ថ្ងៃ)

Flame M4 (៣០ថ្ងៃ)

 • សំភារៈដែលគួរតែមានក្នុង Version 2.1.6.375

Dragon 81 (Assult)

ជាប្រភេទកាំភ្លើងថ្មីមានអនុភាពអស្ចារ្យ ជា ពិសេសកំលាំងបាញ់ខ្លាំង​ មិនរេកាណុង។

Dragon 79 (Sub-Gun)

កាំភ្លើងនេះមានកំលាំងបាញ់ខ្លាំង ហើយមានលទ្ធិភាពច្រើនក្នុងការកម្ចាត់សត្រូវជិតខ្លួន។

Dragon 85 (Sniper)

ជាប្រភេទកាំភ្លើង Sniper ដែលអាចកម្ចាត់ពីចំងាយដោយប្រើត្រឹមតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ។

Dragon 88 (Sniper)

ជាប្រភេទកាំភ្លើង Sniper ដែលអាចបាញ់បានច្រើនគ្រាប់ជាប់ៗគ្នា ដោយមិនបាច់ដូបង់។

Dragon 54 (Pistol)

ជាប្រភេទកាំភ្លើងខ្លីមានគ្រាប់ច្រើននិងកំលាំងបាញ់ខ្លាំងចំគោលដៅ។

Action Pack A

គឺជាសំភារៈសម្រាប់ប្រើបង្ហាញពីអារម្មណ៍នាៗក្នុងចិត្តទៅកាន់អ្នកដ៍ទៃនៅក្នុង Sabay Bar ឬ​ Cathedral

Action Pack(I Love U)

គឺជាសំភារៈសម្រាប់បង្ហាញពីកាយវិការស្រលាញ់ទៅកាន់នរណាម្នាក់នៅក្នុង​ Sabay Bar ឬ​ Cathedral

Action Pack(Kiss)

គឺជាសំភារៈសម្រាប់ប្រើបង្ហាញពីកាយវិការថើបទៅកាន់នរណាម្នាក់នៅក្នុង​ Sabay Bar ឬ​ Cathedral

 • Online តាមម៉ោងសំរាប់ទទួលរង្វាន់

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ខែវិច្ឆិកា ដល់​ថ្ងៃ​២៧ខែមករា ឆ្នាំ​២០១២​ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង​ក្រោម​៖

១-គ្រាន់តែ Online ​រយៈពេល​​២ម៉ោង ទទួល​បាន Double Drop Card Lv1 (១ថ្ងៃ)

២-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៥ម៉ោង ​ទទួល​បាន Plastic (៧ថ្ងៃ)

៣-គ្រាន់តែ Online​ រយៈពេល​១០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Key (១ដង)

៤-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៣០ម៉ោង ទទួលបាន ២០០០០​Siliver (១ដង)

៥-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល៦០​ម៉ោង ទទួល​បាន Weapon Casting Machine (១ដង)

៦-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​១០០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Lv4 (៣០ថ្ងៃ)

 • Online តាមថ្ងៃសំរាប់ទទួលរង្វាន់

១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួល​បាន White Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)

២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួល​បាន Tiger 95 (១៤ថ្ងៃ)

៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួល​បាន Noble 95 (២១ថ្ងៃ)

៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួល​បាន Blue Evil 95 (៣០ថ្ងៃ)

 • ប្រកួតឈ្នះនឹងទទួលរង្វាន់

១-ឈ្នះ ចំនួន ២ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ១ M Point

២-ឈ្នះ ចំនួន ៥ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ២ M Point

៣-ឈ្នះ ចំនួន ១០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៣ M Point

៤-ឈ្នះ ចំនួន ៣០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៤ M Point

៥-ឈ្នះ ចំនួន ៦០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៦ M Point

៦-ឈ្នះ ចំនួន ១០០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ១០ M Point

 • កម្ទេចសត្រូវច្រើនទទួលរង្វាន់ច្រើន

១-កម្ទេច​ ២០០នាក់​ ទទួល​បាន Killer Egg

២-កម្ទេច​ ៥០០នាក់ ទទួល​បាន Killer Egg

 • បន្ថែមសំភារៈថ្មីៗជាច្រើនដូចជា៖