សង្វៀនក្រុង​ Yangzhou

March 16, 2013

នៅ​ក្នុង​ Version ថ្មីនេះ ពិត​ជា​មាន​ភាពអស្ចារ្យ​ និង​ប្លែកអារម្មណ៍​សម្រាប់​អ្នកកម្សាន្ត AK Online ទាំងឡាយអាច​វឹកហាត់​បង្កើនសមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់សព្វាវុធ​ និងជាពិសេស អាវុធខ្លី​ដែល​មាននៅក្នុងផែនទីថ្មីនេះ។សម្រាប់ការ update version ថ្មីនេះ AK Online បានបន្ថែមផែនទីថ្មីប្លែកនោះ​គឺទីក្រុងបុរាណចិន​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត រួមទាំងសំភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធដ៏ទំនើបអស្ចារ្យ ជាច្រើនទៀត។ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនិងធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃច័ន្ទទី១៨ ខែមិនា​ ឆ្នាំ២០១៣។

 • ផែនទីថ្មីសម្រាប់វគ្គសង្រ្គាម​ជាក្រុម

នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ​ផែន​ទីថ្មី​១ ទៀត​សម្រាប់​វគ្គ​ Team Mode គឺ Yangzhou Battleground។

 • សំភារៈ​ដែល​គួរ​តែ​មាន​ក្នុង Version 2.1.6.381

  Proud Aries (Pistol)

  គឺ​ជា​កាំភ្លើងដែល​មាន​លក្ខណៈ​ខ្លាំង ជាងកាំភ្លើងប្រភេទខ្លីដ៏ទៀត ដោយសារតែកំលាំងបាញ់ និងមិនរេកាណុង។

  Hidden RFB (Assualt)

  គឺជាកាំភ្លើងមានពិសេសដែលអាចកម្ចាត់សត្រូវពីចំងាយនិងនៅជិតខ្លួនយ៉ាងងាយស្រួល ពិសេស​នោះ​ Demage+1 & Bullet+5។

  Melee​​ Package (package)

   គឺជាកញ្ចប់ដែលអាចមានឪកាសទទួលបានអាវុធខ្លីល្អៗ ជាពិសេសអាចទទួលបាន Flame Tiger (Melee)។

 • បន្ថែមសំភារៈថ្មីៗជាច្រើនដូចជា៖

CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it