ឈ្មោះ​ក្រុម​ចូល​រួម​ប្រកួត DOTA Online NYC-2013

April 5, 2013

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​ដ៏កក្រើក​ និង​​អស្ចារ្យ​​ជ្រើស​រើស​ ជើងឯក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៣​ ​(New Year Championship) យើងទទួលបាន​ក្រុម​ដែល​ចុះឈ្មោះប្រកួតចំនួន ១៦ក្រុម៖

ឈ្មោះ​ក្រុម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រកួត DOTA Online

 

Team Name
 •  Kilo MAT
 •  cdkdato99
 •  SVR
 •  Trainer Dota
 •  CA HSM
 •  SVRES
 •  SVRES2
 •  Kid sy7
 •  iO
 •  WR
 •  TheBrown
 •  Az
 •  AntiFate
 •  The Game
 •  DDnet
 •  SVR LoD

ចំនែកឯ ៦ក្រុម​ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​ក្រុម​បម្រុង​​ ក្នុង​ករណី​ក្រុម​ទាំង​១៦ ខាង​លើ​អវត្តមាន​ឬ​ខក​ខាន​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ទាក់​ទង​ក្រុម​បម្រុង​​ឱ្យ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ជំនួស​ទៅ​តាម​លំដាប់​លំដោយ​ ហើយ​ក្រុម​បម្រុង​ទាំង៦ ក៍​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​នេះ​ផង​ដែរ​។បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​ក្រុម​​​បម្រុង​​ដែល​មិន​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​​ និង ក្រុម​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​រួច​តែ​មិន​មាន​ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​នេះ​យើង​និង​ធ្វើ​ការ​ផ្ដល់​ជូន​វិញ​នូវ​ Sabay Coin ​នៅ​ពេល​ដែល​ការ​ប្រកួត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។

No Team Name
1  FriendshipInDota
2  PerfectioN
3  YS
4  Az7
5  SMCSahav
6  PiMunHangErlPek

DOTA Team