រកឃើញ​ម្ចាស់​ជើងឯក NYC 2013 ហើយ

May 1, 2013

បន្ទាប់​ពី​ចំណាយ​ពេល​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ ទី​បំផុត​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​ New Year Championship (NYC 2013) ទាំង ៣ សេវាកម្សាន្ត JX, AK និង Dota បាន​រក​ឃើញ​ហើយ ក្រោម​សំឡេង​ហ៊ោ​កញ្រ្ជៀវ​យ៉ាង​កង​រំពង និង​អបអរសាទរពី​មិត្ត​យុវវ័យ និង​អ្នក​គាំទ្រនៅ​រោង​មហោស្រព​ចេនឡា។

ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​លទ្ធផល​ចុងក្រោយ​សម្រាប់​ម្ចាស់​ជើងឯក AK, JX និង Dota នា​ព្រឹត្តិការណ៍ NYC ឆ្នាំ​២០១៣ នេះ៖

សេវា​កម្សាន្ត AK

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១

YouWillKnow

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២

NeverCare

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ TeamPeyPey Ly
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ TheHell’sGate

សេវាកម្មកម្សាន្ត JX

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១

Come2Lose

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២

YouKnowTheLoser

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ Eclipse RKN
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ Famiy 476

សេវាកម្មកម្សាន្ត Dota

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១

CA HSM

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២

SVR ES

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ SVR ​
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ SVR LoD

ចំណែក​​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ​ជា​រង្វាន់​សម្រាប់​ជើង​ខ្លាំង​នៃ​សេវា​កម្សាន្ត​នីមួយៗ៖

 AK Onlineនិង​​ JX 

@ ជយលាភី​លេខ ១ ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់ ៣,០០០ដុល្លារ និង ២០,០០០ Sabay Coins
@ ជយលាភី​លេខ ២ ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់ ២,០០០ដុល្លារ និង ២០,០០០ Sabay Coins
@ ជយលាភី​លេខ ៣ ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់ ១,០០០ដុល្លារ និង ២០,០០០ Sabay Coins
@ ជយលាភី​លេខ ៤ ទទួល​បាន​ ២០,០០០ Sabay Coins

Dota (រង្វាន់​មាន​សម្រាប់​តែ​៣ក្រុម​ប៉ុណ្ណោះ)

@ ជយលាភី​លេខ ១ ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់ ១,៥០០ដុល្លារ និង ៥,០០០ Sabay Coins
@ ជយលាភី​លេខ ២ ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់ ១,០០០ដុល្លារ និង ៥,០០០ Sabay Coins
@ ជយលាភី​លេខ ៣ ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រក់ ៥០០ដុល្លារ និង ៥,០០០ Sabay Coins (SVR)

AK Team