ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតCCC ជុំទីប្រាំ

November 3, 2013

មហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏កក្រើក​ និងអស្ចារ្យបំផុត CCC​ (Cambodian Cyber Championship)គឺ​ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ ជើងខ្លាំងសម្រាប់​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​​២០១៣​ បានមក​ដល់​ខេត្ត​កំពង់សោមហើយ។ ចំពោះការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួមប្រកួត​នៅ​ខេត្ត​កំពង់សោម ចាប់ផ្តើម​​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣​ តាមរយៈគេហៈទំព័រ-https://mysabay.com/account/login។ ​ហើយការចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​ ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៣។ដោយឡែកក្រុម​ទាំង​អស់​ដែលបានចុះឈ្មោះនៅខេត្តកំពង់សោម​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឈ្មោះប្រកួត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ នៅខេត្តកំពង់សោម ដើម្បី​ស្វែង​រក​ ថា​តើ​ក្រុម​ណា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួត​ជា​មួយ​ក្រុម​ណា​។

ការប្រកួតសម្រាប់ជុំទីប្រាំ ខេត្តកំពង់សោម

  • លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតនីមួយៗ​:៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • ឈ្មោះក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួត៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • តារាងនិងកាលបរិច្ឆេទប្រកួត Cambodian Cyber Championship ២០១៣៖

ការប្រកួត AK Online

ការប្រកួត JXII Online

AK Team