ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិក ជើងឯក All Star 2019

May 30, 2019

ការប្រកួត​ដ៏អស្ចារ្យ​ (AK2 All Star) បានមកដល់ហើយ។ វិញ្ញាសារប្រកួតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនហើយអាចអោយក្រុមទាំងអស់បញ្ចេញថ្វីដៃ​ និងស្មារតីសាមគ្គី​ជា​ក្រុម​ក្នុងការប្រកួតប្រជែង​ដណ្ដើម​យកជើងឯក​ AK2 All Star​ លើវិញ្ញាសារពីររួមបញ្ចូលគ្នា (Ghost & Bomb)​ ។

លើសពីនេះក៏មានការប្រកួតផ្សេងមួយទៀត​ ដែល Players​ ទាំងអស់មិនមែនជាកីឡាករប្រកួតក៏អាចចុះឈ្មោះបានដោយសេរីលើវិញ្ញាសារមួយដែលមិនចាំបាច់មានក្រុមក៏អាចប្រកួតបាន គឺវិញ្ញាសារ Personal Mode។​

 

វិញ្ញាសារ​ប្រកួត​​ 

ការ​ចុះ​ឈ្មោះ

ឥឡូវនេះការចុះ​ឈ្មោះ​បានចាប់​បើកហើយ ចុច​ទី​នេះ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ  (នេះជារបៀបចុះឈ្មោះ)

   ការ​ប្រកួត (Bomb & Ghost)

 • ការ​ប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 13,14 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2019 ​នៅ​ រាជធានីភ្នំពេញ ( MCT E-Sports Cambodia​ ) ដោយ​មាន​ 12 ក្រុមសម្រាប់​វិញ្ញាសារ​ AK2 (Ghost & Bomb) ដើម្បី​ស្វែង​រក​ជើង​ខ្លាំង AK2 All Star (ក្រុមដែលចុះឈ្មោះមុន​ និងមានឳកាសក្នុងការប្រកួត ។​ ក្រុមដែលអាចចុះឈ្មោះបានមានចំនួន 15 ក្រុម ដោយខាងយើងយក 12 ក្រុម សម្រាប់ការប្រកួត​ និង 3 ក្រុមទៀតសំរាប់បំរុង)។

  ការ​ប្រកួត (Personal)

 • ការប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 13,14 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2019 ​នៅ​ រាជធានីភ្នំពេញ ( MCT E-Sports Cambodia​ ដោយ​មាន​ 56នាក់ សម្រាប់វិញ្ញាសារ AK2 (Personal)

រង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួត (Ghost & Bomb)

 • ជ័យលាភីលេខ1  នឹងទទួលបានរង្វាន់   80,000 Sabay Gold
 • ជ័យលាភីលេខ2​​  នឹងទទួលបានរង្វាន់  60,000 Sabay Gold
 • ជ័យលាភីលេខ3  នឹងទទួលបានរង្វាន់  40,000 Sabay Gold

រង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួត (Personal)

 • សម្រាប់អ្នកលេខ 1 ក្នុងពូលនីមួយៗនឹងទទួលបាន MCT coupon  ($50 value) ចំនួន 1រង្វាន់
 • ជ័យលាភីលេខ1​  នឹងទទួលបានរង្វាន់​    8,000 Sabay Gold រួមជាមួយកាស  XPG H/S Emix H20 1វង្វាន់
 • ជ័យលាភីលេខ2  នឹងទទួលបានរង្វាន់    5,000 Sabay Gold រួមជាមួយក្តារចុច XPG Gaming Keyboard INFRAEX K10​ 1វង្វាន់
 • ជ័យលាភីលេខ3  នឹងទទួលបានរង្វាន់    4,000 Sabay Gold រួមជាមួយក្តារចុច XPG Gaming Keyboard INFRAEX K10 1វង្វាន់
 • ជ័យលាភីលេខ4  នឹងទទួលបានរង្វាន់    2,000 Sabay Gold រួមជាមួយក្តារចុច XPG Gaming Keyboard INFRAEX K10 1វង្វាន់
 • ជ័យលាភីលេខ5  នឹងទទួលបានរង្វាន់ ​   1,000 Sabay Gold រួមជាមួយក្តារចុច XPG Gaming Keyboard INFRAEX K10 1វង្វាន់

 

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹងជា​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168/ 015 294 168