Creating Room

May 23, 2012

នៅក្នុង AK Online អ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចូលរួចលេងជាមួយអ្នកដែលគេ​បង្កើត​ Room រួមរួចហើយក៏បាន​ ឫក៏អ្នកអាច​បង្កើត Room ដោយខ្លួនឯង​ដើម្បីអោយ​អ្នកកម្សាន្ដដ៏ទៃទៀតចូលមកកម្សាន្ដជាមួយអ្នកក៏បាន។
AK Online បែងចែក Room ជាពីរផ្នែកធំៗគឺ៖ Create Chatroom និង​ Create Room.

Create Chatroom:

គឺជា Room ដែលសម្រាប់អោយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់ចូលទៅដើម្បីជជែកកម្សាន្ដ​ឫក៏​រៀប​អាពារហ៏ពិពាហ៍។ល។

  • ដើម្បីបង្កើត Chatroom ដោយខ្លួនឯងបានអ្នកត្រូវ៖  • ដើម្បីបង្កើត Room ដោយខ្លួនឯងបានអ្នកត្រូវ៖


Go to top