ដំណើរទៅកាន់ការប្រកួត MATIC 2020

January 6, 2020

Esports ជាអ្វី?​ Esports គឺជាកីឡាអេឡិចត្រូនិច Esports ដែល​កំពុង​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឲ្យ​កត់​សំគាល់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក៏​ដូច​ជា​ជុំវិញពិភព​លោក។ ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​សំខាន់​ៗ​ទាំង​តំបន់​ និង​កម្រិត​ពិភព​លោក​ក៏​គ្រោង​ដាក់​ប្រភេទ​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​នេះ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ដណ្តើម​មេដាយ​ដូច​កីឡា​ផ្សេង​ៗ​ដែរ​។ កាលពីថ្មីៗនេះក៏មានការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិចដែលហៅថា (Esports) នៅលើកវិញ្ញាសារ (AK2) ដែលការប្រកួតនេះមានឈ្មោះថា NET 2019 ដោយការប្រកួតនេះបាន​ស្វែរកក្រុមដែលខ្លាំងដើម្បីតំណាងអោយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ MATIC 2020 ទៅប្រកួតប្រជែងដណ្តើមពានរង្វាន់នៅលើកឆាតអរន្តជាតិនៅឯកប្រទេសចិន​។  MATIC គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបែបអន្តរជាតិដោយការប្រកួតវិញ្ញាសារ(Ak2)នេះមានបណ្តាលប្រទេសជាច្រើនមកចូលរួមការប្រកួតនេះផងដែរ​ ! MATIC បង្តើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២

 • នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ជើងឯកបាន​ទៅលើប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី

 

 • ​នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣​ ជើងឯកបានទៅលើប្រទេស ​សិង្ហបុរី​

 

 • នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤​ ជើងឯកបាន​ទៅលើប្រទេស ថៃ

 • នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥​ ជើងឯកបាន​ទៅលើប្រទេស កម្ពុជា

 

 • នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ជើងឯកបាន​ទៅលើប្រទេស ថៃ

 

 • នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ជើងឯកបាន​ទៅលើប្រទេស កម្ពុជា

 

 • នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ជើងឯកបាន​ទៅលើប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី

 •  នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ជើងឯកបាន​ទៅលើប្រទេស កម្ពុជា

សម្រាប់​ MATIC 2020​ ក្រុម Klach-Ey មានយុត្តិសាស្រ្តអ្វីសម្រាប់ក្រុមខ្លួនឯងដើម្បីការពារជើងឯករបស់ខ្លួនដែលមានសមាជិកទាំងប្រាំរូបដូចជា៖

 • Zizdy គាត់មានតួនាទីជា Captain ក្រុម។ កាំភ្លើងដែលគាត់ប្រើគឺ DeathFallen
 • P-Sand គាត់មានតួនាទីជា Attacker កាំភ្លើងដែលគាត់ប្រើគឺ DeathFallen & Creater
 • Burst គាត់មានតួនាទីជា Sniper កាំភ្លើងដែលគាត់ប្រើគឺ  Sniper
 • Alone គាត់មានតួនាទីជា Supporter កាំភ្លើងដែលគាត់ប្រើគឺ DeathFallen
 • Ountra គាត់មានតួនាទីជា  Supporter កាំភ្លើងដែលគាត់ប្រើគឺ DeathFallen & Sniper

 

តើក្រុម Klach-Ey ដែលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាអាចការពារជើងឯកបានឬទេ? កំុភ្លេចតាមដានទស្សនានិង លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ទាំង….

 

កំុភ្លេចតាមដានទស្សនានៅលើកផេកទាំងអស់គ្មា AK Sabay *OfficialPage

ចុច Link  នេះដើម្បីមើលច្បាប់នៃការប្រកួត​  https://ak.sabay.com.kh/articles/42021

 

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168