ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបង

September 1, 2012

ព្រឹត្តិការណ៍ CNC 2012 ដែល​ធ្វើ​អោយ​កក្រើក​នៅខេត្ត​សៀម​រាប​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ឥឡូវ​នេះ​នឹង​មក​ដល់​ខេត្ត​បាត់​ដំបង​នៅ​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា​នេះ​ហើយ​។ការ​​​ប្រកួត​​​ជម្រុះ​​ជុំ​ទី៤​​របស់​ AK CNC 2012​និងការប្រកួតជម្រុះជុំទី៣របស់ JX2 CNC 2012​ ​និង​​ធ្វើ​ឡើង​នៅខេត្តបាត់ដំបង​។​ដែល​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ជម្រុះ​ដើម្បីស្វែររកក្រុមខ្លាំងចំនួន៦ក្រុមគឺ​ សេវាកម្សាន្ត AK ចំនួន ​២​ក្រុម​និង​ JX2 ចំនួន ៤ក្រុម​។ ការ​​​​ចុះ​​​ឈ្មោះ​​និង​បើក​​​នៅ​ថ្ងៃ​​​ទី១រហូតដល់ថ្ងៃទី​១៧​ខែ​កញ្ញា​​​​​ប្រញាប់​ឡើង​​ចំនួន​​ក្រុម​​មាន​​កំណត់​!​

​​រៀបចំ​​ក្រុម​​របស់​​អ្នក​​សំរាប់​​ចូល​​រួម​ប្រកួត​​នេះ​កុំ​អោយ​ឱកាស​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​កន្លង​ផុត​អោយ​សោះណា!!

 

លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតនិមួយៗ៖

ការប្រកួតជម្រុះ CNC ប្រចាំខែជុំទី៤របស់សេវាកម្សាន្ត AK Online

ការប្រកួតជម្រុះ CNC ប្រចាំខែជុំទី៣របស់សេវាកម្សាន្ត​ JX2 Online

ចុះត្រង់នេះសំរាប់តម្រូវការ និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការចុះឈ្មោះប្រកួត!​​​​​