ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតCCC ជុំទីប្រាំមួយ

November 18, 2013

មហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏កក្រើក​ និងអស្ចារ្យបំផុត CCC​ (Cambodian Cyber Championship)គឺ​ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ ជើងខ្លាំងសម្រាប់​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​​២០១៣​ បានមក​ដល់​រាជធានីភ្នំពេញហើយ។ ចំពោះការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួមប្រកួត​នៅ​ទីក្រុងភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើម​​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣​ តាមរយៈគេហៈទំព័រ-https://mysabay.com/account/login។ ​ហើយការចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣។ដោយឡែកក្រុម​ទាំង​អស់​ដែលបានចុះឈ្មោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឈ្មោះប្រកួត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ នៅក្រុមហ៌ុនសប្បាយ ដើម្បី​ស្វែង​រក​ ថា​តើ​ក្រុម​ណា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួត​ជា​មួយ​ក្រុម​ណា​។

ការប្រកួតសម្រាប់ជុំទីប្រាំ ខេត្តកំពង់សោម

  • លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតនីមួយៗ​:៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • ឈ្មោះក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួត៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • តារាងនិងកាលបរិច្ឆេទប្រកួត Cambodian Cyber Championship ២០១៣៖

ការប្រកួត AK Online

ការប្រកួត JXII Online

AK Team