ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតCCC ជុំទីមួយនិងជុំទីពីរ

August 22, 2013

មហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏កក្រើក​ និងអស្ចារ្យបំផុត CCC​ (Cambodian Cyber Championship)គឺ​ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ ជើងខ្លាំងសម្រាប់​ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​​២០១៣​ បានមក​ដល់​ខេត្ត​បាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យហើយ។ចំពោះការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួមប្រកួត​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ ចាប់ផ្តើម​​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣​ តាមរយៈគេហៈទំព័រ-https://mysabay.com/account/login។ ​ហើយការចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​ ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣។ដោយឡែកក្រុម​ទាំង​អស់​នោះ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឈ្មោះប្រកួត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី  ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ នៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បី​ស្វែង​រក​ ថា​តើ​ក្រុម​ណា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួត​ជា​មួយ​ក្រុម​ណា​។

ការប្រកួតសម្រាប់ជុំទីមួយ ខេត្តបាត់ដំបង

  • លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតនិមួយៗ​:៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • ឈ្មោះក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួត៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • តារាងនិងកាលបរិច្ឆេទប្រកួត Cambodian Cyber Championship ២០១៣៖

ការប្រកួត AK Online

ការប្រកួត JXII Online

ការប្រកួតសម្រាប់ជុំទីពីរ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

  • លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតនិមួយៗ​:៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • ឈ្មោះក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួត៖(មកដល់ឆាប់ៗនេះ)

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • តារាងនិងកាលបរិច្ឆេទប្រកួត Cambodian Cyber Championship ២០១៣៖(មកដល់ឆាប់ៗនេះ)

ការប្រកួត AK Online

ការប្រកួត JXII Online

AK Team