រូប​ភាព​ខ្លះៗ ​ការ​ប្រកួត​ថ្នាក់​ជាតិ E-Sports ​នៅ​សាលា​តិចណូ

ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ជើង​ឯក​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​(E-Sports)​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧ ​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ​នៅ​សាលា​តិចណូ ​ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួម​យ៉ាង​ច្រើន​ពី​សំណាក់​អ្នក​គាំទ្រ។ ដោយ​ការ​ប្រកួត​ថ្នាក់​ជាតិ​ឆ្នាំ​នេះ​ដែរ ​មាន​ក្រុម​ចូលរួម​ដល់​ទៅ​២៤​ក្រុម​ឯ​ណោះ ​លើ​វិញ្ញាសា AK2 ​១៦​ក្រុម ​និង​វិញ្ញាសា ...

សិង្ហសមុទ្រទិសនិរតី (2 ក្រុម)

ក្នុង​តំបន់​នេះ​នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតជម្រុះតាមបណ្តាខេត្តជាសមាជិកដើម្បីស្វែងរកក្រុមខ្លាំងប្រចាំខេត្តនីមួយៗ ទៅធ្វើការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័តនៅឯទីរួមខេត្តកំពតដើម្បីស្វែងរក ២ក្រុមខ្លាំង​តំណាង​ឲ្យ​តំបន់ខ្លាកំណាចទិស​ឦសានទៅ​កាន់​ CCC ២០១៥ FINAL ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តិទៅ​នៅ​​​ថ្ងៃ​ទី​ ១២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ ...

នាគរាជភូមិភាគកណ្ដាល (4 ក្រុម)

+ ​  លក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រកួត ក្នុង​តំបន់​នេះ​នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតជម្រុះតាមបណ្តាខេត្តជាសមាជិកដើម្បីស្វែងរកក្រុមខ្លាំងប្រចាំខេត្តនីមួយៗ ទៅធ្វើការប្រកួតផ្តាច់ព្រាតនៅឯរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីស្វែងរក ៤ក្រុមខ្លាំង​តំណាង​ឲ្យ​តំបន់នាគ​រាជ​ភូមិភាគ​កណ្ដាលទៅ​កាន់​ CCC ២០១៥ FINAL ...

មយូរាគុជទិសពាយ័ព្យ (3 ក្រុម)

+ ការណែនាំ ក្នុង​តំបន់​នេះ​នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតជំរុះតាមបណ្តាខេត្តក្រុងជាសមាជិកដើម្បីស្វែងរកក្រុមខ្លាំងប្រចាំខេត្តនីមួយៗ ទៅធ្វើការប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់នៅឯទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីស្វែងរក ៣ក្រុមខ្លាំង​តំណាង​ឲ្យ​តំបន់មយូរាគុជទិសពាយ័ព្យទៅ​កាន់​ CCC ២០១៥ FINAL ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តិទៅ​នៅ​​​ថ្ងៃ​ទី​ ១២ ខែ​ធ្នូ ...

រាជសីហ៍ទិសឧត្ដរ (3ក្រុម)

+ ការណែនាំ ក្នុង​តំបន់​នេះ​នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតជម្រុះតាមបណ្តាខេត្តជាសមាជិកដើម្បីស្វែងរកក្រុមខ្លាំងប្រចាំខេត្តនីមួយៗ ទៅធ្វើការប្រកួតផ្តាច់ព្រាតនៅឯទីរួមខេត្តសៀមរាបដើម្បីស្វែងរក ៣ក្រុមខ្លាំង​តំណាង​ឲ្យ​តំបន់រាជសីហ៍ទិសឧត្តរទៅ​កាន់​ CCC ២០១៥ FINAL ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តិទៅ​នៅ​​​ថ្ងៃ​ទី​ ១២ ខែ​ធ្នូ ...

ខ្លាកំណាចទិសឦសាន​ (2 ក្រុម)

+ ការណែនាំ ក្នុង​តំបន់​នេះ​នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតជំរុះតាមបណ្តាខេត្តជាសមាជិកដើម្បីស្វែងរកក្រុមខ្លាំងប្រចាំខេត្តនីមួយៗ ទៅធ្វើការប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់នៅឯទីរួមខេត្តរតៈគិរីដើម្បីស្វែងរក ២ក្រុមខ្លាំង​តំណាង​ឲ្យ​តំបន់ខ្លាកំណាចទិស​ឦសានទៅ​កាន់​ CCC ២០១៥ FINAL ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តិទៅ​នៅ​​​ថ្ងៃ​ទី​ ១២ ខែ​ធ្នូ ...

ចចកភ្លើងទិសអគ្នេយ៍ (2 ក្រុម)

+ ការណែនាំ ក្នុង​តំបន់​នេះ​នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតជម្រុះតាមបណ្តាខេត្តជាសមាជិកដើម្បីស្វែងរកក្រុមខ្លាំងប្រចាំខេត្តនីមួយៗ ទៅធ្វើការប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់នៅឯទីរួមខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីស្វែងរក ២ក្រុមខ្លាំង​តំណាង​ឲ្យ​តំបន់ចចក​ភ្លើង​ទិស​អគ្នេយ៍ទៅ​កាន់​ CCC ២០១៥ FINAL ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តិទៅ​នៅ​​​ថ្ងៃ​ទី​ ១២ ខែ​ធ្នូ ...