រូប​ភាព​ខ្លះៗ ​ការ​ប្រកួត​ថ្នាក់​ជាតិ E-Sports ​នៅ​សាលា​តិចណូ

ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ជើង​ឯក​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​(E-Sports)​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧ ​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ​នៅ​សាលា​តិចណូ ​ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួម​យ៉ាង​ច្រើន​ពី​សំណាក់​អ្នក​គាំទ្រ។ ដោយ​ការ​ប្រកួត​ថ្នាក់​ជាតិ​ឆ្នាំ​នេះ​ដែរ ​មាន​ក្រុម​ចូលរួម​ដល់​ទៅ​២៤​ក្រុម​ឯ​ណោះ ​លើ​វិញ្ញាសា AK2 ​១៦​ក្រុម ​និង​វិញ្ញាសា ...