ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួត​ដ៏កក្រើក​ NYC 2013

April 5, 2013

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​ដ៏កក្រើក​ និង​​អស្ចារ្យ​​ជ្រើស​រើស​ ជើងឯក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៣​ ​(New Year Championship) អស់រយៈ​​ពេល២០​​ថ្ងៃ​ដែល​រៀប​ចំ​ឡើងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Sabay រួច​មក​ ឃើញ​ថា​មានការគាំទ្រពី​សំណាក់ប្រិយ​មិត្តរបស់សេវាកម្សាន្ត Sabay ដែលបានចូល​រួម​ចុះ​ឈ្មោះ​យ៉ាង​ច្រើន​​កុះ​ករ។ ​ហើយ​ក្រុម​ទាំង​អស់​នោះ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឈ្មោះ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក នៅក្រុមហ៊ុនសប្បាយ ដោយ ប្រធានក្រុម​តំណាង​ឲ្យក្រុមនីមួយៗ ធ្វើ ការចាប់ឈ្មោះក្រុមប្រកួតតាម ពេលវេលាកំណត់​ ដើម្បី​ស្វែង​រក​ ថា​តើ​ក្រុម​ណា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួត​ជា​មួយ​ក្រុម​ណា​។

 

ឈ្មោះក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួត :

កាលបរិច្ឆេទប្រកួត New Year Championship ២០១៣:

 

 

 

 

 

 

CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it