អ្នកប្រាកដជារង់ចាំវគ្គថ្មីនេះជាយូរណាស់មកហើយ ហើយពិតជាចង់ដឹងថា វគ្គថ្មីនេះនឹងមកដល់នៅពេលណា។ ឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានកម្សាន្តវគ្គនេះតាមបំណងហើយដែលការ update ថ្មីនេះបាន

សូមរង់ចាំការ update របស់គេហទំព័រនេះ និងពិនិិត្យមើល AK Official Page លើ facebook សម្រាប់ពត៌មានថ្មីៗរបស់វគ្គថ្មីនេះ

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះវិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​………..

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះវិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​………..

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩​ខាមុននេះ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ ការប្រកួត AK2 E-Sport World Champion 2019………..

ក្នុងការប្រកួត AK2 E-Sports World Championship 2018 ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី ១៣-១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ……………..

Total Players Online: 0

Rank Nick Name Sign Level
1 XGprince4AMD 120
2 TMSiIentRM 120
3 RosaCyBerMR 120
4 stevansweet 120
5 DMSantaTerC 120
6 HoneY4Combat 120
7 MiSomTeanZz 120
8 AmKmengGD 120
9 MrSuny 120
10 MDPanteR21st 120


New Items
Hot Items